Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych Tomasza Walczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Walczak Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lwowska 2a/40, 30-548 Kraków, w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie i informacje, a także celem skorzystania z usług prawnych Administratora (na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgoda może być w każdym momencie cofnięta. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Tomasz Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Walczak Kancelaria Radcy Prawnego, adres e-mail: kontakt@tomaszwalczak.pl, tel. +48 889 390 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO i w celu realizacji usług prawnych przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia prowadzonych spraw, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń, związanych ze świadczeniem pomocy prawnej i wykonywaniem umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem przesłania informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak i również zawarcia i kontynuowania umowy świadczenia usług prawnych przez Administratora. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.