Sprawy gospodarcze

Prawo gospodarcze stanowi integralną część życia przedsiębiorców i firm, regulując wszelkie aspekty związane z działalnością gospodarczą. Kancelaria jest ekspertem w obszarze prawa gospodarczego i oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców.

Zakres naszych usług:

Zakładanie działalności gospodarczej.

Nasi prawnicy pomagają przedsiębiorcom w procesie zakładania działalności gospodarczej, a także w rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Obsługa bieżąca przedsiębiorców.

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie prawnicze na co dzień, pomagając w przygotowywaniu umów, które skutecznie zabezpieczają ich interesy. Dodatkowo, tworzymy projekty uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego.

Rozwiązywanie konfliktów i sporów.

Konflikty i spory w biznesie to nieunikniony element prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria specjalizuje się w negocjacjach mających na celu rozwiązanie sporów drogą polubowną. Gdy ugoda nie jest możliwa, przystępujemy do wszczęcia postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, konsekwentnie prowadząc sprawę do momentu uzyskania przez Klienta pełnej kwoty dochodzonego roszczenia.

Postępowania likwidacyjne i upadłościowe.

Dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie dalej prowadzić działalności gospodarczej, pomagamy w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego likwidacji. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego zapewnia, że w przyszłości nie pojawią się nowe długi związane z działalnością gospodarczą.

Warto zaznaczyć, że Kancelaria prowadzi również sprawy upadłościowe, zarówno związane z upadłością przedsiębiorców, jak i ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dzięki tym postępowaniom, osoby zadłużone mogą być w pełni zwolnione z długów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie spraw gospodarczych, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Walczaka to pewny wybór. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i uzyskać profesjonalną pomoc.