TOMASZ WALCZAK

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno w sprawach indywidualnych, jak i biznesowych. Usługi prawne względem Klientów indywidualnych obejmują przede wszystkim doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, mediacyjnych i ugodowych.
Obsługa klientów biznesowych, tj. firm jednoosobowych oraz spółek prawa handlowego, obejmuje wszystkie aspekty ich prowadzenia, począwszy od zakładania, przez bieżącą obsługę, po likwidację lub zakończenie działalności.

Kancelaria współpracuje z notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz doradcami podatkowymi.

Tomasz Walczak Radca Prawny

Pomoc prawna

Aby podjąć dobrą decyzję, należy przewidzieć jej skutki. W prawie cywilnym występuje szereg mechanizmów dla dokonania określonej czynności prawnej, które pozornie są do siebie zbliżone, jednakże ze względu na występujące między nimi niuanse, często dochodzi do sytuacji, że wola osoby dokonującej czynności nie zostaje spełniona. Aby uniknąć tego typu sytuacji, każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich jak najlepsze rozwiązanie. Zdajemy sobie sprawę, że nasi Klienci nie posługują się profesjonalnym słownikiem prawniczym, to do nas należy zbadanie Ich potrzeb i dobór odpowiedniego rozwiązania prawnego, polegającego także na przedstawieniu wszelkich możliwych kierunków działania.

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi, zarówno na rzecz klientów indywidualnych, firm, a także stowarzyszeń i fundacji. Nasze usługi realizujemy poprzez:

Porady prawne

Każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich, jak najlepsze rozwiązanie.

Zastępstwo procesowe

Część spraw prowadzonych przez Kancelarię kończy się w sądzie, co wynika zarówno z tego, że strony często nie mogą osiągnąć porozumienia, ale także z konieczności prowadzenia postępowania dla osiągnięcia określonych skutków prawnych, jak np. w sprawach o zasiedzenie.

Szkolenia

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi znać aktualnie obowiązujące przepisy i dostosowywać do nich prowadzoną działalność.