PORADY PRAWNE

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich, jak najlepsze rozwiązanie. Nie muszą Państwo posługiwać się profesjonalnym słownikiem prawniczym, to do nas należy wychwycenie problemu i udzielenie porady prawnej w taki sposób, aby po spotkaniu doskonale wiedzieli Państwo, jakie kolejne kroki należy podjąć. Skorzystanie z porady prawnej nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy. W szczególnych przypadkach uzyskanie porady prawnej możliwe jest także poza siedzibą Kancelarii.

Porady prawne odnoszą się do konkretnych spraw, dlatego na spotkanie z radcą prawnym najlepiej przynieść wszystkie dokumenty, które mają wpływ na ustalenie stanu prawnego. Klient uzyska pełną informację o wymaganych dokumentach, podczas telefonicznego umawiania spotkania. Jeżeli okaże się, że Klient nie posiada wszystkich dokumentów, to po udzieleniu pełnomocnictwa, radca prawny będzie w stanie uzyskać je w imieniu Klienta. Celem udzielenia porady prawnej jest uzyskanie przez Klienta informacji, w jaki sposób może rozwiązać swój problem prawny. Klient informowany jest o wszelkich krokach niezbędnych do załatwienia sprawy, dokumentach do tego koniecznych, organach lub instytucjach właściwych w sprawie, terminach wniesienia pism, oraz opłatach.

PORADY PRAWNE KRAKÓW

Oferta Kancelarii obejmuje reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych i w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz mediacyjnych. Reprezentowanie Klienta, czyli tzw. zastępstwo procesowe polega na tym, że radca prawny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa „staje się głosem” Klienta w postępowaniu. Wszystkie pisma procesowe kierowane są do radcy prawnego, a na rozprawach występuje on wraz lub zamiast Klienta. Warto pokreślić, że Klient w tym przypadku nie jest pozbawiony wpływu na przebieg postępowania, gdyż jego decyzje są wiążące, tak dla radcy prawnego, jak i dla sądu. Niezależnie od powyższego Kancelaria na każdym etapie postępowania informuje Klientów o treści otrzymanych i wysyłanych pism. Pamiętać należy, że zarówno procedura cywilna, karna, jak i administracyjna nacechowane są licznymi rygorami, których niedopełnienie powoduje wystąpienie negatywnych skutków procesowych. Udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu gwarantuje, że interes strony zostanie odpowiednio zabezpieczony, a osiągniecie zamierzonego rezultatu, odbędzie się najkrótszą drogą.

Przedmiotem działalności Kancelarii jest także prowadzenie szkoleń skierowanych do ściśle określonych grup zawodowych. Ustawodawca wymaga od przedsiębiorców, jako profesjonalistów znajomości prawa, jednakże znajomość przepisów często nie jest wystarczająca do tego, by prawidłowo je stosować. To, co wyróżnia szkolenia Kancelarii na tle innych firm świadczących podobne usługi, to przede wszystkim praktyczne omówienie poszczególnych przepisów prawa.
W Kancelarii wiemy, że przepis z pozoru jednoznaczny może w sporze sądowym być interpretowany dwojako, dlatego na podstawie doświadczenia wyniesionego z sali sądowych, jesteśmy w stanie wskazać, w jaki sposób najbezpieczniej go stosować.

Niezależnie od wybranej przez Klienta usługi, Kancelaria stawia na przejrzystość działania oraz efektywność. Zależy nam na tym, aby Klient wiedział, jakie działania podejmowane są w jego imieniu, jakie niosą ze sobą konsekwencje, a także, aby działania te były, w jak najwyższym stopniu skuteczne. Stoimy na stanowisku, że
o pozycji Kancelarii świadczą zadowoleni Klienci, dlatego dokładamy staranności, by poziom zadowolenia był, jak najwyższy.