SZKOLENIA DLA FIRM

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi znać aktualnie obowiązujące przepisy i dostosowywać do nich prowadzoną działalność. Coraz częściej ustawodawca wymaga, aby z aktualnymi przepisami był zaznajomiony nie tylko przedsiębiorca, ale i jego pracownicy. Popularne w ostatnich latach tzw. rozporządzenie RODO wprowadziło na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych ze szkoleniem pracowników, za niedopełnienie których Urząd Ochrony Danych Osobowych uprawniony jest do nakładania wysokich kar. Kancelaria oferuje prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników, a także bieżące wsparcie przy wprowadzaniu nowych mechanizmów prawnych. Na życzenie Klienta kancelaria przesyła informacje o zmianach w prawie, łącznie z ofertą aktualnie prowadzonych szkoleń.