Sprawy spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie spraw spadkowych. Działalność Kancelarii w tym obszarze obejmuje różnorodne kwestie związane z dziedziczeniem i rozporządzaniem majątkiem po zmarłych.

Nasze usługi w obszarze spraw spadkowych:

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Proces spadkowy często rozpoczyna się od postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, w ramach którego ustala się spadkobierców zmarłej osoby. Często wniosek o stwierdzenie nabycia spadku połączony jest z wnioskiem o dział spadku, którym ustala się podział masy spadkowej między spadkobiercami. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w tych postępowaniach, pomagając w przyznaniu poszczególnych aktywów i praw konkretnym osobom.

Zrzeczenie się spadku.

Kancelaria świadczy również wsparcie prawników w sprawach związanych ze zrzeczeniem się spadku. W przypadku konieczności zrzeczenia się spadku, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w określonym terminie. W przypadku spadkobierców będących małoletnimi dziećmi, oświadczenie o zrzeczeniu się spadku musi być złożone w ich imieniu przez rodziców.

Testamenty i zachowki.

Kolejną istotną grupą spraw spadkowych są te, które dotyczą testamentów. Testamenty określają, kto ma prawo do dziedziczenia spadku. Jeżeli testament nie uwzględnia wszystkich spadkobierców, ci, którzy zostali pominięci, mogą zgłosić roszczenie o zachowek. Warto zaznaczyć, że spadkobiercy mają prawo do kwestionowania testamentów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zostali wydziedziczeni. Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach związanych z testamentami i zachowkami, pomagając w uzyskaniu należnych praw.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Walczaka jest gotowa służyć swoim doświadczeniem i wiedzą. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i uzyskać profesjonalne wsparcie.