Sprawy pracownicze

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw pracowniczych. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, aby rozwiązać różnorodne kwestie związane z relacjami zatrudnieniowymi.

Dla Pracowników:

Reprezentowanie pracowników przed pracodawcą i sądem.

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie pracownikom w postępowaniach przed pracodawcą oraz w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń o zapłatę zaległego wynagrodzenia, świadczeń lub innych należnych pracownikowi korzyści. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu odszkodowania za zwolnienie z pracy lub  za wypadek w pracy.

Prowadzenie spraw o sprostowanie świadectwa pracy.

Nasi prawnicy pomagają pracownikom w prowadzeniu spraw o sprostowanie świadectwa pracy, zapewniając, że dokument ten odzwierciedla rzeczywisty stan faktyczny i prawny zatrudnienia.

Dla Pracodawców:

Bieżąca obsługa prawna pracodawców.

Nasza Kancelaria świadczy bieżącą obsługę prawną dla pracodawców, wspierając ich w zakresie prawa pracy i pomagając w rozwiązywaniu codziennych kwestii związanych z zatrudnieniem.

Dochodzenie roszczeń przeciwko pracownikom.

Oferujemy wsparcie pracodawcom w sprawach, w których dochodzenie roszczeń przeciwko pracownikom jest konieczne. Pamiętajmy, że pracownicy mają obowiązki względem pracodawcy, których naruszenie może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej. Nasza Kancelaria reprezentuje pracodawców w przypadkach takich jak wyrządzenie szkody pracodawcy, uszkodzenie mienia powierzonego lub rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach pracowniczych, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Walczaka jest gotowa służyć Ci swoim doświadczeniem i wiedzą. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i uzyskać wsparcie prawne na najwyższym poziomie.