ODSZKODOWANIA

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

W związku z wyrządzoną szkodą osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo wyboru naprawienia rzeczy do stanu, w jakim znajdowała się przed zdarzeniem szkodowym, lub zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej. Te dwa roszczenia łącznie określa się mianem odszkodowania i należy je odróżnić od zadośćuczynienia, które przyznawane jest w związku z negatywnymi przeżyciami w sferze fizycznej i psychicznej, spowodowanymi zdarzeniem szkodowym. Najczęściej odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą być dochodzone w ramach jednego postępowania, co nie tylko pozwala zminimalizować koszty, ale i szybciej zapomnieć o negatywnych przeżyciach związanych z okolicznościami powstania szkody.

ODSZKODOWANIA

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw, w których możliwe jest uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Ze względu na nieograniczony katalog zdarzeń mogących prowadzić do powstania szkody, wymienić należy najpowszechniejsze, tj. szkody na osobie w związku z wypadkami, leczeniem, zastosowaniem nieprawidłowej diagnozy, lub powstałe przy porodzie, szkody komunikacyjne, szkody  w związku z wypadkami przy pracy, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Prowadzenie spraw odszkodowawczych wymaga, oprócz znajomości przepisów i orzecznictwa, także wiedzy praktycznej wyniesionej z sali rozpraw. Kancelaria zapewnia pełną obsługę na każdym etapie postępowania, począwszy od porad prawnych, przygotowania odpowiednich pozwów, poprzez postępowanie sądowe, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi, zarówno na rzecz klientów indywidualnych, firm, a także stowarzyszeń i fundacji. Nasze usługi realizujemy poprzez:

Porady prawne

Każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich, jak najlepsze rozwiązanie.

Zastępstwo procesowe

Część spraw prowadzonych przez Kancelarię kończy się w sądzie, co wynika zarówno z tego, że strony często nie mogą osiągnąć porozumienia, ale także z konieczności prowadzenia postępowania dla osiągnięcia określonych skutków prawnych, jak np. w sprawach o zasiedzenie.

Szkolenia

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi znać aktualnie obowiązujące przepisy i dostosowywać do nich prowadzoną działalność.