PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach wchodzących w zakres prawa cywilnego. Do tej kategorii prawa zaliczyć możemy sprawy o zapłatę, odszkodowanie, lub zadośćuczynienie. Podkreślić należy, że w znacznej części spraw cywilnych kluczowym elementem będzie analiza umów i właściwa ocena szans Klienta na powodzenie w sporze, jak choćby w przypadku  roszczeń z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązań. Specjalizacją Kancelarii jest także prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Sprawy rodzinne dotyczą stosunków między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Wśród nich wyróżniamy sprawy rozwodowe, o władzę rodzicielską, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o alimenty lub o podział majątku wspólnego. Do kategorii spraw rodzinnych zalicza się także te, w których występowanie więzów krwi nie jest przesłanką konieczną do wytoczenia powództwa, jak np. w przypadku ustanowienia opieki lub kurateli.

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Prowadzenie spraw cywilnych i rodzinnych wymaga, oprócz znajomości przepisów i orzecznictwa, także wiedzy praktycznej wyniesionej z sali rozpraw. Kancelaria zapewnia pełną obsługę na każdym etapie postępowania, począwszy od porad prawnych, przygotowania odpowiednich pozwów lub wniosków, poprzez postępowanie sądowe, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi, zarówno na rzecz klientów indywidualnych, firm, a także stowarzyszeń i fundacji. Nasze usługi realizujemy poprzez:

Porady prawne

Każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich, jak najlepsze rozwiązanie.

Zastępstwo procesowe

Część spraw prowadzonych przez Kancelarię kończy się w sądzie, co wynika zarówno z tego, że strony często nie mogą osiągnąć porozumienia, ale także z konieczności prowadzenia postępowania dla osiągnięcia określonych skutków prawnych, jak np. w sprawach o zasiedzenie.

Szkolenia

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi znać aktualnie obowiązujące przepisy i dostosowywać do nich prowadzoną działalność.