PRAWO RODZINNE

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach wchodzących w zakres prawa rodzinnego i opiekuńczego. Sprawy rodzinne dotyczą stosunków między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Wśród nich wyróżniamy sprawy rozwodowe, o władzę rodzicielską, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o alimenty lub o podział majątku wspólnego. Do kategorii spraw rodzinnych zalicza się także te, w których występowanie więzów krwi nie jest przesłanką konieczną do wytoczenia powództwa, jak np. w przypadku ustanowienia opieki lub kurateli. Sprawy rodzinne nacechowane są zwykle dużym ładunkiem emocjonalnym, dlatego oferta Kancelarii obejmuje świadczenie usług na każdym etapie postępowania, począwszy od porad prawnych, przygotowania odpowiednich pozwów lub wniosków, poprzez postępowanie sądowe, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

PRAWO RODZINNE

Podkreślić należy, że w sytuacji gdy strony nie pozostają ze sobą w konflikcie udział sądu w rozstrzygnięciu sprawy, nie jest konieczny. W takim przypadku kwestie rodzinne mogą być regulowane umową zawartą przed notariuszem. Umowa notarialna doskonale sprawdzi się w przypadku ustalania kontaktów rodziców z dziećmi, wzajemnych spłat w związku z podziałem majątku wspólnego, lub ustanowienia rozdzielności majątkowej. Forma umowy notarialnej nie będzie jednak dopuszczalna w sprawach o rozwód lub ubezwłasnowolnienie. W każdym przypadku zalecane jest, aby radca prawny sprawdził, czy postanowienia umowy notarialnej są dla strony korzystne i czy w pełni uwzględniają jej oczekiwania.

Radca prawny po analizie konkretnego przypadku sprawy pomoże Państwu wybrać właściwą drogę postępowania, wskaże potencjalne zagrożenia związane
z wytoczeniem powództwa i określi wysokość kosztów całego postępowania.

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi, zarówno na rzecz klientów indywidualnych, firm, a także stowarzyszeń i fundacji. Nasze usługi realizujemy poprzez:

Porady prawne

Każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich, jak najlepsze rozwiązanie.

Zastępstwo procesowe

Część spraw prowadzonych przez Kancelarię kończy się w sądzie, co wynika zarówno z tego, że strony często nie mogą osiągnąć porozumienia, ale także z konieczności prowadzenia postępowania dla osiągnięcia określonych skutków prawnych, jak np. w sprawach o zasiedzenie.

Szkolenia

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi znać aktualnie obowiązujące przepisy i dostosowywać do nich prowadzoną działalność.